Projekty budowlane i dokumentacja projektowa

Firma wykonuje projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, pensjonatów oraz budynków gospodarczych. Wykonuje rysunki techniczne konstrukcji przepustów, mostów, wiaduktów, tuneli oraz hal stalowych i silosów paszowych.

21 LINII zapewnia dokumentację projektową oraz pomaga w doborze nowoczesnych rozwiązań budowlanych oraz odpowiednich technologii. Przygotowuje następujące dokumenty projektowe:

  • Uzyskanie warunków zabudowy
  • Wykonanie Mapy do celów projektowych
  • Projekt koncepcyjny - wizualizacja
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Wykonawczy
  • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę

Kosztorysy

Zdecydowałeś się już na budowę lub remont. Pewnie już wiesz, jakim nakładem finansowym dysponujesz, ale martwisz się, że może nie wystarczyć? Chcesz rozbudować swoją firmę i potrzebujesz kosztorysu pod inwestycję? Profesjonalny kosztorys, który dla Ciebie skalkulujemy, pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek.

W zakres działalności wchodzi przygotowywanie następujących dokumentów kosztorysowych:

Przedmiar / Obmiar - inaczej kosztorys nakładczy, ślepy. Opracowanie ukazujące rodzaj, sposób wykonania i ilość robót w ramach realizacji zadania. Jest ono tworzone przed rozpoczęciem robót. Jest pierwszym etapem kosztorysowania.

Kosztorys Inwestorski - szczegółowo przedstawia koszty danego rodzaju robót w zakresie pojedynczego obiektu lub części obiektu. Jest punktem odniesienia podczas procesu przetargowego lub konkursu ofert dla potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

Kosztorys Ofertowy / Wykonawczy - jest składany przez wykonawcę na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót. Zawiera propozycję ceny wykonania robót ujętych w przedmiarze.

Kosztorys Powykonawczy - sporządzany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmian w przebiegu realizacji umowy. Często wynika z niedokładnie sporządzonych przedmiarów lub zmian w zakresie robót oraz ze względu na prace dodatkowe nieujęte w umowie.

Kosztorysy branżowe - dokumenty kosztorysowe dotyczące konkretnej branży budowlano-projektowej.

Zajmiemy się przygotowaniem pełnej dokumentacji kosztorysowej, w zależności od Twoich potrzeb. Zadzwoń lub napisz!

Dokumentacja techniczna

Nikt z nas nie lubi chodzić do urzędów. Nieważne ile mamy dokumentów do przygotowania, najczęściej okazuje się, że brakuje najważniejszego.

Nasza firma pomoże Ci uniknąć stresu przy kompletowaniu dokumentacji technicznej. Zapewnimy Ci wszystkie potrzebne dokumenty (rysunki techniczne, harmonogramy, kosztorysy), a Tobie pozostanie tylko dostarczenie ich do urzędu.

Przygotowujemy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) - to wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia prac związanych z wykonaniem konkretnego zadania inwestycyjnego. Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym podczas zlecenia, jak i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku prostych, mało znaczących robót, których wykonanie spełnia podstawowe wymagania.

Dotacje Unijne i dofinansowania

Różnorodne dotacje i dofinansowania są szansą dla osób z pomysłem, lecz potrzebujących większych niż posiadane środków finansowych. Dotacje unijne pozwoliły wielu firmom wystartować na rynku lub przeprowadzić istotne inwestycje. Dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii Europejskiej nastąpił wyraźny wzrost przedsiębiorczości w Polsce.

Przedsiębiorca starający się o dotacje musi pokonać wiele trudności. Należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek wraz z konkretnymi załącznikami. Jakość i kompletność złożonych wniosków wpływa na ocenę formalną wniosku.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia podczas swoich starań o dotację - dobrze trafiłeś. Przygotowujemy kompleksową dokumentację do wniosków unijnych o pozyskanie dotacji. Nasze doświadczenie i posiadana wiedza pomogą usprawnić proces starania się o dofinansowanie.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!

Koordynacja projektów

Na realizację projektu składa się wiele elementów, których trudno dopilnować samemu, szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy każdy z nas ma wiele obowiązków. Na szczęście, na to też mamy rozwiązanie. Zrobimy to za Ciebie, a Ty oszczędzisz sobie niepotrzebnego stresu i zyskasz cenny czas.

Oferujemy stały nadzór i koordynację w zakresie prowadzenia projektów dla firm zewnętrznych i projektowo-wykonawczych. Nadzorujemy projekty realizowane w czasie budowy jak i podczas przygotowań do niej. Koordynujemy prace projektowe z zewnętrznymi biurami oraz w zakresie prac instalacyjnych.

Prace inwentaryzacyjne

21 LINII wykona dla Ciebie kompleksową dokumentację warsztatową i inwentaryzacyjną.

Dokumentację warsztatową sporządza wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych. Są to dokumenty uzupełniające projekt budowlany o elementy konieczne do precyzyjnego wykonania prac: rysunki poszczególnych elementów, ich wymiary i inne detale. Wykonanie dokumentacji warsztatowej najlepiej jest uzgodnić z inwestorem.

Dokumentacja inwentaryzacyjna to podsumowanie stanu mienia ustalone podczas spisu. Podstawowym dokumentem inwentaryzacyjnym jest spis z natury. Mienie zostaje odpowiednio oznakowane i skatalogowane w księdze inwentarzowej. Inwentaryzacja zostaje udokumentowana protokołem.